Po konferencji

Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą edukacją, wspieraniem oraz rozwojem dzieci i młodzieży w szkołach, uczelniach i innych placówkach wychowawczo-edukacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej. Zaproszenie obejmuje nauczycieli, dydaktyków, psychologów, nauczycieli akademickich, dyrektorów placówek oświatowych, liderów samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnym podejściem do edukacji.

Konferencja ma na celu wykazanie, że szkoła to nie tylko miejsce, gdzie najważniejsza jest realizacja podstawy programowej, ale to także szkoła równych szans i równego traktowania, dobrych relacji i dobrostanu, sieci wzajemnych kontaktów i wsparcia, to szkoła, w której uczennice i uczniowie mają czas i warunki do rozwijania talentów i pasji, w której wszyscy są traktowani podmiotowo.